دوره مجازی

دوره آموزشی مدیران جوان

دختران حاج قاسم، فرماندهان دختر انقلاب اسلامی هستند. ما به توانایی دخترانمان ایمان داریم. این دوره برای تربیت مدیرانی است که می توانند بصورت جدی و اثرگذار نقش آفرینی کرده و آمادگی های لازم را برای ورود به عرصه های فرهنگی و اجتماعی کشور کسب کنند. ورود در این دوره از طریق گزینش و جذب تعداد محدودی از دختران حاج قاسم فعال و با استعدادی است که در طول دوره رشد شناسایی شده و از آنها برای حضور دعوت بعمل می آید. این دوره یک مرتبه در سال پذیرش دارد و شرکت کنندگان 2 الی 3 سال بصورت هدفمند مراتب رشد و ترقی را طی می نمایند.