درباره ما

دختران حاج قاسم؛ دختران تحول ساز

در انقلاب اسلامی نوجوانان و بالاخص دختران، نقش آفرین و عهده دار وظایف مهمی در رشد و پیشرفت کشور هستند. آن ها در گام دوم انقلاب، تحقق بخشان تمدن نوین اسلامی اند. دختران حاج قاسم الگوی ویژه ای برای تربیت دختران فرمانده فرهنگی است؛ دخترانی که وظیفه خود می دانند جامعه را بسازند. مسائل اجتماعی دغدغه آن ها است؛ مشکلات را شناسایی کرده و برای آن راهکار اندیشیده و اقدام عملی به حل آن مشکل می نمایند. دختران حاج قاسم، جبهه بزرگی از کنشگران اجتماعی حاضر در میدان است که در تشکل های نوجوانی سراسر کشور ایران فعالیت میکنند.

image image
image image