اجرای مناظره انتخاباتی با موضوع:برای چه در انتخابات شرکت کنیم؟!
توسط گروه فعال خط ولایت: خواهران سمانه جاویدی و زینب عواطفی مطلق

مربی: سرکار خانم زهرا زارع

شهرستان ارسنجان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.