روایت برگزاری اعتکاف در روستای سبزواری ها شهرستان آزادشهر _
برای اولین بار به همت یک بانو اعتکاف برگزار شد .
تلفیقی از دانش آموزان اهل سنت و تشیع است

اعتکاف ، مکتب خودسازی

اعتکاف دختران دانش آموز در روستای سبزواری ها /شهرستان آزادشهر

اعتکاف برای اولین بار در روستا به همت یک بانوی دغدغه مند برگزار شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.