با حضور دختران نوجوان
کنش‌‌گر فرهنگی و اجتماعی
شهر تهران در اردوگاه گیلاوند – یکم تا سوم آذرماه ۱۴۰۲

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.