گزارش ویدئویی دومین رویداد منطقه ای دختران حاج قاسم استان فارس
با حضور دختران حاج قاسم شهرستان های سپیدان ، نورآباد ممسنی ، بیضاء و رستم

۱۷ الی ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲

سپیدان ، مجتمع رفاهی گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.