روایت دختران حاج قاسم از معدن گل گهر سیرجان

از تصور ،تا واقعیت …

نقش انکارناپذیر خانواده کارکنان معدن در پیشرفت کشور

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.