💠 آقای رئیسی ما نوجوانان را به تلاش کردن و پشتکار در کارها تشویق کردند.
در آن لحظه من مشتاق شدم تا برای پیشرفت کشورم تلاش کنم و کارهایی را شروع میکنم به انتها برسانم تا به موفقیت برسم.

🎙روایت هانیه احدی از دیدار رئیس جمهور با دانش آموزان – ۹ آبان ۱۴۰۲

#دیدار_دانش_آموزان
#بنیاد_ملی_نوجوان
#دختران_حاج_قاسم

╭═━⊰🍃🌺🌺🍃⊱━═╮
@dhgh_ir
@dhgh_amaliyat
╰═━⊰🍃🌺🌺🍃⊱━═╯

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.