این شیوه نامه با هدف تشریح چگونگی برگزاری راهیان پیشرفت تنظیم شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.