دوره شیرین بیان یک دوره تخصصی است که دختران در مورد ارتباط موثر و فن بیان تربیت میشوند. در این دوره کلاس هایی برگزار میشود و اساتید ارتباط موثر و فن بیان را آموزش میدهند. در کلاس های تشکیل شده دختران به گروه هایی تبدیل میشوند و در آنجا به شبهات پاسخ داده میشود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.