هفتمین رویداد دختران حاج قاسم استان فارس با حضور شهرستان های فیروزآباد،میمند،کوار،قیروکارزین و فراشبند تاریخ 12_14 اردیبهشت مکان: شهرستان فیروزآباد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.