وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از مراجع علمی و پژوهشی کشور؛سردمدار توسعه حوزه علم و فناوری میتواند در کارکرد انسان سازی ایران اسلامی نقش آفرین باشد. معاونت فرهنگی و اجتماعی به عنوان مغز متفکر و راهبر اصلی فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه می کوشد نسبت به تحقق همه جانبه مدل تبیینی و ترویجی در امر اشاعه دستاوردها و پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.